Produkt NGR

Maksymalne wymiary
Funkcjonowanie
Cykle na godzinę
Cykle testowe
Prędkość
Prędkość otwierania
Odporność na wiatr* różnica ciśnień
Prędkość wiatru podczas ruchu bramy
Izolacyjność akustyczna standard
Wodoodporność
Temperatura i środowisko pracy

Brak informacji.

Brak informacji.

Brak informacji.

Brak informacji.

Brak informacji.

Kategoria: