Kurtyny dymowe

Ultralekkie kurtyny 0,5 kg/m² w wersjach D 120 i DH 120 w kolorze szarym. Otwierane napędem elektrycznym, zamykane grawitacyjnie lub napędem elektrycznym na zasilaniu gwarantowanym.

 • Kurtyna dymowa stanowi, zgodnie z normą EN 12101-1, przegrodę ograniczającą przemieszczanie rozprzestrzeniających się gorących gazów pożarowych przemieszanych z dymem, reguluje przemieszczanie się dymu i gazów pożarowych w obrębie obiektu budowlanego. Tym samym jest ona stosowana do tworzenia zbiorników dymu poprzez ograniczenie jego rozprzestrzeniania się i gromadzenie go w określonym obszarze, może służyć do wydzielenia zbiorników dymu, kierowania dymu w określony obszar, kanalizowania jego przepływu oraz zapobiegania i opóźniania napływu dymu do innych stref lub pustek powietrznych (kurtyna może stanowić przegrodę oddzielającą np. przestrzeń korytarza, lokalu sklepowego, schodów ruchomych, klatki schodowej czy szybu dźwigowego albo jako ekran uszczelniający na granicach pustek powietrznych).
 • Właściwa kurtyna (blat) wykonana ze specjalnej, elastycznej tkaniny szklanej.
 • Rodzaje kurtyn dymowych:
  • SSB stała kurtyna dymowa NSC zamontowana nieruchomo,
  • ASB1 (rolowane kurtyny NSCA(B) niewymagające dodatkowego źródła energii do przejścia lub pozostania w pozycji rozwiniętej; opadające grawitacyjnie w razie alarmu, sygnału wyzwalającego, lub awarii instalacji elektrycznej, np. w wyniku pożaru, w sposób kontrolowany do pożarowej pozycji działania – nie niżej jednak, niż na wysokość 2,5 m powyżej poziomu wykończonej posadzki, przy czym w jakimkolwiek położeniu nie zagrażają użytkownikom,
  • ASB2 (rolowane kurtyny NSCA(M) wymagające zużywalnego źródła energii do przejścia lub pozostania w pozycji rozwiniętej – w tym przypadku zasilanie zewnętrzne zapewnia gwarantowana linia zasilająca 230 V AC – doprowadzenie zasilania gwarantowanego po stronie Zamawiającego lub, opcjonalnie – centrala zasilająca 24V DC, opadające w razie alarmu, sygnału wyzwalającego lub awarii instalacji elektrycznej, np. w wyniku pożaru, w sposób kontrolowany do pożarowej pozycji działania – nie niżej jednak, niż na wysokość 2,5 m powyżej poziomu wykończonej posadzki, przy czym w jakimkolwiek położeniu nie zagrażają użytkownikom,
  • ASB3 (rolowane kurtyny NSCA(B) niewymagające dodatkowego źródła energii do przejścia lub pozostania w pozycji rozwiniętej, jednak opadające w razie alarmu w sposób kontrolowany do pożarowej pozycji działania – bez ograniczeń wysokości rozwinięcia / końcowego poziomu dolnej krawędzi kurtyny,
  • ASB4 (rolowane kurtyny NSCA(M) wymagające źródła energii do przejścia lub pozostania w pozycji rozwiniętej, jednak opadające w razie alarmu w sposób kontrolowany do pożarowej pozycji działania – bez ograniczeń wysokości rozwinięcia / końcowego poziomu dolnej krawędzi kurtyny.
 • Kurtyna może być wykonana z powtarzalnych elementów / modułów, w takim przypadku poszczególne elementy łączone są z odpowiednim zakładem, zapewniającym odpowiednią szczelność, szczeliny resztkowe nie przekraczają 0,8 – 1 % całkowitej zabezpieczanej powierzchni.
Certyfikat CEASB DH 120: 1396-CPR-0125 NSC&NSCA D 120: 1488-CPR-0112/W
Typ konstrukcjiStała – NSC (SSB), Rolowana – NSCA (ASB1, ASB2, ASB3, ASB4)
Klasa odpornościD 120 / DH 120
Wagaok. 0,5 kg/m²
Wymiary maksymalnebez ograniczeń

Obszary zastosowań

 • Budynki użyteczności publicznej: Szkoły, szpitale, urzędy, teatry i kina
 • Obiekty przemysłowe i magazynowe: fabryki, hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne,
 • Centra handlowe i sklepy: galerie handlowe, supermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe
 • Budynki mieszkalne: apartamentowce, osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne
 • Transport i infrastruktura: lotniska, stacje kolejowe i metro, parkingowce, tunele
 • Obiekty specjalnego przeznaczenia: serwerownie i centra danych, archiwa i biblioteki, muzea i galerie sztuki
 • Hotele i obiekty noclegowe
 • Garaże i podziemne parkingi
 • Instalacje energetyczne i infrastruktura krytyczna

Brak informacji.

Brak informacji.

Brak informacji.

Kategoria: